Utkast på effektkarta för tyreso.se

I projektet med ny webb för Tyresö kommun kommer vi jobba med metoden effektstyrning som bygger på att funktioner och innehåll prioriteras utifrån den önskade effekten. Mer om effektstyrning som metod finns hos WikiPedia. En effektkarta är en pedagogisk bild av de prioriteringar som ska göras. Just nu ser effektkartan ut så här i enkelt utförande:

Effektkarta för tyreso.se

Syfte med fokus på organisationens service

Ett syfte är själva kärnan i en effektkarta och svarar på varför webbplatsen överhuvudtaget finns. Syftet är den viktigaste vägledningen för prioriteringar av exempelvis design och funktionalitet. Det syfte vi arbetar med just nu för tyreso.se (den externa webben) är:

Tyreso.se har fokus på organisationen Tyresö kommun och ska effektivisera kommunens service till medborgarna.

Det syftet säger är för det första att Tyresö kommun som plats är nedprioriterad, exempelvis besöksmål och fakta om Tyresö. Det är primärt organisationen Tyresö kommun som ska finnas på adressen tyreso.se, vilket stämmer väl överens med hur det ser ut idag. Vidare så är det den kommunala servicen som är viktigast. Effektivitet är den praktiska nyttan. Det kan handla om att det är enkelt att hitta, lätt att ansöka eller smidigt att lämna feedback.

Prioriterade målgrupper

Målgrupper är grupper av användare på webbplatsen som bidrar till syftet. Målgrupperna är prioriterade så att den högst prioriterade målgruppen bidrar mest till syftet. Även när det gäller prioriteringen av målgrupper är det den kommunala servicen som kommer stå i fokus. Vi har valt att samla all kommunal service i målgruppen ”Verksamhetsanvändare”. Den behöver sedan brytas ner för att särskilja för olika verksamhetstyper som skola, äldreomsorg och så vidare.

De prioriterade målgrupperna för tyreso.se i detta första förslag är:

1. Jag vill ha service

Tyresöbor som tar del av den service kommunen erbjuder.

Denna grupp behöver sedan delas in ytterligare i undergrupper:

  • Förskola och skola
  • Socialt omsorg och stöd
  • Boende och miljö
  • Se och göra
  • Alla

2. Jag är intresserad av bostäder

Bostadssökare, byggherrar, mäklare, boende med flera.

3. Jag är föreningsaktiv

Tyresöbor som driver förening i kommunen.

4. Jag är politiskt intresserad

Journalister, förtroendevalda och intresserad allmänhet.

5. Jag är företagare

Företag som verkar i eller gör affärer med kommunen.

6. Jag är extern utförare

Utförare av kommunal service som fristående eller på entreprenad.

7. Jag vill besöka Tyresö

Turister och andra besökare från andra delar av Sverige.

Användningsmålen är det centrala

Varje målgrupp har sina egna unika mål med sitt besök på webbplatsen. Vi tror att dessa så kallade användningsmål är relativt lika för andra kommuner. Därför kommer vi att utgå från andra kommuners effektkartläggningar när vi gör färdigt effektkartan. Det är användningsmålen som ger vägledning i viktiga val när det gäller design, teknik och innehåll. När vi har kommit längre i det arbetet kan vi dela det här på bloggen.

Två effektkartor till

Tanken med nya tyreso.se är att inkludera all webb i samma plattform. Men vi tror fortfarande att de interna delarna behöver hanteras separat rent strategiskt. Därför kommer vi att ha särskilda effektkartor för jobbportalen och arbetsnätet, alltså sektionerna på webbplatsen som vi beskrivit i ett tidigare inlägg.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s