Ny projektledare

Nu har webbprojektets nya projektledare börjat på Tyresö kommun. Hon heter Annika Jokiranta och har tidigare jobbat på bland annat BSH Home Appliances AB som webb- och e-handelsansvarig.

Jag som skrivit på utvecklingsbloggen hittills, Pontus Vinderos, slutar som projektledare den 28 juni 2017. Annika kommer att fortsätta driva denna utvecklingsblogg så det är bara att hålla utkik här för att veta mer om vad som händer med utvecklingen av Tyresös kommande webb.

Annonser

Upphandling och avtal klara

Nu är upphandling och avtal klara i webbprojektet. Det gäller dels webbpubliceringssystem, dels webbyrå. Tyresö kommun kommer att utveckla nya tyreso.se i SiteVision Cloud. Införandet av SiteVision kommer att göras av Soleil IT medan designen av webbplatsen kommer att göras av Advant Produktionsbyrå. Avtalet med Soleil är ett fastprisåtagande för bygget av integrerad extern- och internwebb i SiteVision samt förvaltning 1+1 år.

Effektmål och målgrupper för interna webben

Sedan tidigare har vi ett utkast på effektkarta för publika webben. Nu har vi tagit fram en effektkarta för interna webben, alltså den inloggade delen av webbplatsen som bara riktar sig till medarbetare. Vi använder metoden effektstyrning och har sneglat på andra kommuner som gjort effektkartläggningar, främst Örebro och Huddinge när det gäller intranät.

Tre effektmål

Vi har landat i följande tre effektmål för den interna delen av nya tyreso.se:

  1. Ska bidra till en effektivare arbetsvardag för medarbetare.
  2. Ska ge medarbetare bättre förståelse för helheten.
  3. Ska förbättra möjligheterna till dialog och samarbete.

Effektmålen förklarar den förväntade nyttan med nya interna webben. Till varje effektmål kan vi senare koppla mätpunkter för att mäta i vilken grad effekten uppnåtts.

Prioriterade målgrupper

Målgrupper är grupper av användare med ett gemensamt beteende på webbplatsen. På interna webben kommer vi att ha sex prioriterade målgrupper, där 1 är högst prioriterad och 6 är lägst prioriterad.

1. Jag vill sköta min administration snabbt och enkelt

Här handlar det om att snabbt bli av med administrativa uppgifter för att fokusera på de ordinarie arbetsuppgifterna. Det kan handla om att logga in i lönesystemet Heroma för att hantera arbetstid och semester samt att hitta bra instruktioner för hur man ska fylla i olika saker i Heroma. Denna målgrupp vill inte behöva kontakta någon annan utan vill själv kunna utföra sin administration effektivt.

2. Jag vill känna att jag har koll och är uppdaterad

Här handlar det om att hänga med i vad som händer i organisationen särskilt när det gäller det som påverka den egna arbetssituationen. Det kan handla om nya rutiner som berör arbetsuppgifterna, nyheter från förvaltningen eller viktiga budskap från kommunledningen. Denna målgrupp vill hålla sig uppdaterad och enkelt kunna se att hen inte missat något sedan det förra besöket på internwebben.

3. Jag vill ta reda på

Här handlar det om att använda interna webben som ett uppslagsverk. Vilka rutiner gäller för fakturahantering, vad säger delegationsordningen eller vem sitter i kommundirektörens ledningsgrupp. Fokus för målgruppen är att kunna sovra bland all information och snabbt hitta rätt via navigationen eller internsök. Målgruppen vill veta om informationen är korrekt och giltig samt få fördjupad information.

4. Jag vill samarbeta med andra

Här handlar det om att samarbete på tvären i organisationen. Istället för stuprör så pratar vi hängrännor. Rent konkret handlar det om digitala samarbetsytor där man kan dela information inom en mindre grupp. Fokus ligger på att kunna dela och redigera dokument gemensamt. Det kan exempelvis handla om projektgrupper eller yrkesnätverk som berör flera avdelningar eller förvaltningar.

5. Jag vill sprida information till andra

Här handlar det om en grupp som vill använda interna webben som ett verktyg för att påverka andra med en viss information. Det kan handla om nya rutiner, förändrad lagstiftning eller goda exempel. Avsändaren är ofta sakkunnig, strateg eller chef på stabsnivå. För denna grupp ska det vara enkelt att nå ut med sina budskap och få återkoppling på mottagandet.

6. Jag är extern samarbetspart

Här handlar det om personer utanför organisationen som vill delta i digitala samarbetsytor (se målgrupp 4). Det kan exempelvis handla om leverantörer eller samarbetspartners från andra kommuner eller myndigheter. Målgruppen behöver få åtkomst från internet till en eller flera digitala samarbetsytor (grupper).